Referències

Pàgines web d'ajuda i complement al número 0 sobre la Filosofia a la Selectivitat de Catalunya:

Lluna Pineda: http://www.filoselectivitat.cat

Llorenç Vallmajó Citacions en el seu context: http://www.creaif.org/citacions/index.php/

Ramon Alcoberro. Informació i dossier Selectivitat Catalunya: http://www.alcoberro.info/planes/selec0.html

http://www.alcoberro.info/selectivitat-catalunya-autors-i-links.html