Solís Peña, A. (2022). Individuant accions. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 7(1-2), 26-28. Recuperat de http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/281