Filosofia, ara! Revista per a pensar http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA <p style="color: #0000ff;" align="justify"><strong>"Filosofia, ara!</strong>" és una revista de divulgació filosòfica en català. Identificada amb l'<strong>ISSN 2462-3865</strong>, és present a força xarxes de referència (<a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24593" target="_blank" rel="noopener">Dialnet</a>, etc.). L'edita l' <a href="http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/index.html?accion=detalle&amp;pag=1&amp;identitat=100646&amp;idtipus=2&amp;v_tipent=2&amp;v_classif=&amp;v_final=&amp;v_prov=&amp;v_comarca=&amp;v_poblacio=&amp;v_nom=Filosofia&amp;v_partit=cap&amp;v_nombrecensal=&amp;v_dataaltacens=" target="_blank" rel="noopener"><strong>"Associació Filosofia, ara"</strong> (Reg. <strong>62188</strong>)</a>. Podeu col·laborar-hi accedint al <a href="http://a.filoara.cat" target="_blank" rel="noopener">web de l'Associació</a> i <a href="https://goo.gl/PEhhAz" target="_blank" rel="noopener">fer-vos-en soci</a>.<strong><br>A qui va dirigida? </strong>A qualsevol persona interessada en la cultura: estudiants de batxillerat, estudiants universitaris i postuniversitaris, docents, intel·lectuals, creatius i tothom qui valori la filosofia en general. <br><em>La revista és recent (des del 2015) i preguem ens disculpeu per eventuals errors de maquetació. Recomanem que - per a enviar-nos articles, notícies, informacions o recursos - us enregistreu prèviament (és gratuït i hi ha diferents opcions). <strong>Contacte</strong>: <a href="mailto:info@filoara.cat" target="_blank" rel="noopener">info@filoara.cat</a></em></p> ca-ES <p><span id="result_box" class="" lang="ca"><span class="">L'</span>edició electrònica - i, eventualment, impresa - d'aquesta Revista es realitza amb el suport de l'<a href="a.filoara.cat" target="_blank" rel="noopener">"Associació Filosofia, Ara"</a>, sent necessari <strong>citar-ne la procedència</strong> (revista "Filosofia, ara!", filoara.cat), en <span class="">qualsevol</span> <strong>reproducció</strong> d'un article (parcial o total).<br><br><span class="">Excepte indicació</span> <span class="">contrària</span><span class="">, tots els</span> <span class="">continguts</span> de l'edició electrònica es distribueixen sota una llicència d'ús i distribució "<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener"><span class="">Creative</span> Commons Reconeixement-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional</a>" (p<span class="">ot consultar</span> des d'aquí la versió informativa i el text legal de la llicència). <strong><span class="">Aquesta</span> <span class="">circumstància</span> s'ha de fer constar expressament</strong>, i d'aquesta <span class="">manera,</span> <span class="">quan</span> <span class="">es reprodueixi o sigui </span><span class="">el cas.<br></span></span></p> revista@filoara.cat (Xavier Serra Besalú) asarsanedas@gmail.com (Anna Sarsanedas) dc, 16 feb 2022 19:47:29 +0100 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Editorial http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/294 <p>Editorial del vol. 7</p> Xavier Serra Besalú ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/294 dg, 13 feb 2022 00:00:00 +0100 Possibles tesis sobre la crisi de la veritat http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/273 <p>Cal enfocar filosòficament el fenomen sociològic de la crisi de la veritat. Hi estan implicades qüetions fonamentals relatives a la veritat i al llenguatge, ja que il·luminen la condició humana en general.</p> Joan Ordi Fernández ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/273 ds, 08 gen 2022 00:00:00 +0100 Relativisme i decadència informativa en l'actualitat: http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/290 <p>Tenint en compte que el concepte de <em>veritat</em> –nucli de diverses branques de la Filosofia, principalment de l’Epistemologia- ha estat un dels principals fonaments dels més grans reptes intel·lectuals i acadèmics de la història de la humanitat, d’aquesta trajectòria en podem deduir el fet de que el concepte de <em>veritat</em> és precisament allò més complicat d’esclarir o definir en l’àmbit del coneixement.</p> <p>&nbsp;Per endinsar-nos en aquesta complexitat amb la cautela que requereix tal exercici, plantejarem <strong>quatre aspectes</strong> a tenir en compte abans d’intentar enfocar el concepte de veritat amb mínimes garanties per obtenir-ne un registre adequat. La tasca analítica que durem a terme per endinsar-nos en les consideracions dels esmentats aspectes es basará en textes successius dels següents autors i temàtiques:</p> <p>- Parmènides i l'objectivitat de l'ésser.</p> <p>- Kant i la re-presentació dels fets.</p> <p>- Nietzsche i la interpretació com a única base cognitiva.</p> <p>- Hume i l'experiència reiterada com a base de les relacions conceptuals.</p> <p>&nbsp;Seguidament, n’extraurem les <strong>conclusions</strong> que ens permetin aproximar-nos, ja no al propi concepte de verita<em>t</em>, sinó a una metodologia analítica que ens permeti apropar-nos-hi i utilitzar-lo d’una manera més adequada.</p> Francesc Coloma Molina ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/290 ds, 08 gen 2022 00:00:00 +0100 La insolència essencial de la veritat. http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/282 <p>Una reflexió sobre la relació essencial entre la veritat i el coratge.</p> Manuel Villar Pujol ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/282 ds, 08 gen 2022 00:00:00 +0100 La crisi de confiança en la ciència i com es pot combatre http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/286 <p>Un dels aspectes de la crisi de la veritat és la desconfiança en la ciència. Si volem combatre les actituds anticientífiques, no n’hi ha prou amb denunciar que són irracionals. Es poden explorar estratègies educatives i divulgatives prenent com a base el que científics cognitius, com H. Mercier, ens ensenyen sobre la credulitat i el que el sociòleg H. Collins ha estudiat sobre la diferència entre experts i llecs.</p> Manel Pau ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/286 dg, 13 feb 2022 21:45:45 +0100 Recordem la teoria de la veritat com a correspondència http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/288 <p>Enguany es compleixen vint anys de la publicació de l’article de David Lewis “Forget about the ‘correspondence theory of truth’”. En ell Lewis convidava a deixar de considerar la teoria de la correspondència com una teoria de la veritat acceptable; per a que pogués ser presa seriosament hauria de complir quatre condicions: 1) hauria d’anar més enllà de la teoria de la redundància (o teoria deflacionista), 2) hauria d’entrar en conflicte amb la teoria coherentista i i la teoria pragmatista, 3) s’hauria de poder resumir amb l’eslògan “la veritat és correspondència amb els fets”, i 4) hauria de parlar sobre el concepte de veritat. Intentarem trobar una teoria que compleixi les quatre condicions i que, a la vegada, impliqui la menor quantitat possible del que Quine anomena “compromisos ontològics”. Veurem que la proposta de Searle és una bona candidata.</p> Joan Manuel Segura Guiscafré ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/288 dg, 13 feb 2022 22:06:20 +0100 Faust o l'immanent convit filosòfic http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/274 <p>Es presenta el Faust de Goethe com a convit a la reflexió filosòfica contemporània. Es tracta d’un personatge que ens permet transitar de les nostres experiències compartides als principals problemes conceptuals de l'actualitat. El context i la visió de Goethe en són la clau. Al capdavall, la seva versió de Faust ens permet una aproximació epistemològica i ètica, així com històrica i antropològica, al món contemporani.</p> Joan Morro ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/274 ds, 08 gen 2022 00:00:00 +0100 Una altra història de la filosofia? http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/276 <p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ca-ES">Per què els i les alumnes de segon de batxillerat han d'estudiar "aquesta" història de la filosofia i no una altra? És possible una altra història de la filosofia occidental? On són els autors que falten en aquesta història de la filosofia? I sobretot, on són les dones filòsofes en la nostra història de la filosofia? En aquest article expliquem quina relació tenen les PAU en relació a la matèria d'Història de la filosofia de segon de batxillerat a Catalunya, a partir de la noció foucaultiana que el poder i la veritat estan íntimament lligats. És per aquest motiu que aquest article denuncia que la història de la filosofia que fem a les aules catalanes en la que no es contemplen filòsofes a les PAU és producte, d'una banda, del masclisme de la nostra tradició i, d'una altra, de la&nbsp;manca de temps material d'aquesta assignatura. </span></span></span></span></p> Joan Carles González Caldito ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/276 dg, 13 feb 2022 21:49:58 +0100 Individuant accions http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/281 <p>Com podem fer per individuar accions? Com determinem quines accions són diferents d'unes altres? El present treball discutirà dues teories sobre la individuaci´ó d'accions: la de Davidson i la de Goldman. Atenent a un clàssic escenari filosòfic sobre la individuació d'accions veurem les virtuds i defectes d'aquestes dues propostes.</p> Adrián Solís Peña ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/281 dg, 13 feb 2022 21:51:07 +0100 La criminalització del moviment feminista a l’Estat espanyol durant la COVID-19 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/289 <p>Les mesures derivades del control de la COVID-19 han afectat la forma en què organitzem les nostres vides a causa de l'acompliment dels confinaments, les restriccions de reunió i les limitacions en la mobilitat, mesures que configuren noves realitats que han transformat la nostra quotidianitat i que limiten també les possibilitats de mobilització social. A més, la por a un possible contagi per COVID-19 comporta una disminució en les trobades físiques amb altres persones, cosa que irremeiablement suposa la reducció de les protestes als carrers, ja que s'estreny allò que entenem per espai públic. Per a un moviment social i ciutadà com el feminista, aquesta realitat es torna patent, tenint en compte a més, que durant el primer confinament a Espanya van augmentar el nombre de casos de violència contra les dones, ja que moltes es van veure atrapades a casa amb els seus maltractadors. Així doncs, en un context en què les dones veuen augmentats gran part dels seus problemes quotidians, hi ha diferents reptes als quals s'ha d'enfrontar el moviment feminista que es vol fer present a les places i als carrers.</p> <p>En aquest article tractarem de reflexionar sobre com han afectat les mesures restrictives derivades de la gestió de la pandèmia a l’Estat espanyol, a l'organització de les mobilitzacions del 8M, d’una gran visibilitat des de l’any 2018. En dit any, sota el lema "Si ens aturem, el món s'atura", es va organitzar una vaga de dones de 24 hores en l'àmbit laboral, educatiu, de cures i de consum, que va tenir un impacte sense precedents en dit territori (Campillo, 2019). Entenem que el moviment feminista com a moviment ciutadà i polític va més enllà d'aquesta data, no obstant, per acotar la nostra reflexió a un espai clar i definit, tractarem d'identificar quines alternatives s'han organitzat des de les assemblees feministes, i també com l'argument sobre la necessitat de "cuidar-nos" en aquest context pandèmic ha estat utilitzat, sobretot per part de la dreta política, per restringir les mobilitzacions feministes i criminalitzar aquest moviment.</p> Maria Medina-Vicent ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/289 dg, 13 feb 2022 21:52:14 +0100 Christine Korsgaard sobre l’estatus moral dels animals http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/293 <p>A continuació podeu trobar una entrevista a Christine Korsgaard, professora de filosofia a Harvard University des de 1991. Aquesta entrevista va ser realitzada el 2014 per Nigel Warburton a Philosophy Bites, un “podcast” on s’entrevisten filòsofs contemporanis prominents. La introducció és de David Edmonds. Christine Korsgaard està especialitzada en filosofia moral i la seva història, i també ha escrit sobre la raó pràctica, la identitat personal, l’agència humana, i les relacions entre els éssers humans i els altres animals no humans. Una de les seves obres més influents és <em>Les Fonts de la Normativitat </em>(en l’anglès original: <em>The Sources of Normativity</em>). Christine Korsgaard és considerada constructivista, però fonamenta les seves tesis sobre la moral en la filosofia d’Immanuel Kant. En l’entrevista que us traduïm, Korsgaard presenta la seva teoria sobre l’estatus moral dels animals no humans. En el número anterior de la revista <em>Filosofia, ara!</em>, vam traduir l’article de Peter Singer, “A favor del veganisme”, on Singer argumenta quines responsabilitats morals tenim amb els animals no humans. Us animem a contrastar les tesis de base kantiana que Korsgaard defensa en aquesta entrevista amb les tesis de base utilitarista que Singer defensa en l’article que vam traduir en el número anterior.</p> Pol Pardini Gispert ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/293 dg, 13 feb 2022 21:53:43 +0100 Educar en la veritat en el món de les xarxes socials http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/287 <p>És una experiència didàctica pel monogràfic sobre la veritat.&nbsp;<br><br></p> Breogan Tosar Bacarizo ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/287 ds, 01 gen 2022 00:00:00 +0100 El fantasma de la soledat http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/296 <p>Introducció explicativa als articles de la secció "El balcó de l'estudiant".</p> Rubèn Molina Cervera ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/296 dg, 13 feb 2022 00:00:00 +0100 Reflexions entorn de la soledat http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/283 <p>Un article després de visualitzar la Master Class realitzada pel Nemrod Carrasco, professor de la Universitat de Barcelona, amb el títol “El fantasma de la soledat: de Montaigne al ciberflaneur”.</p> Maria Rubio Puigvert ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/283 dg, 13 feb 2022 22:03:02 +0100 La paradoxa de la soledat http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/284 <p>El tema principal de l'article que pretenc enviar és la soledat: els seus vessants, els filòsofs més destacables que han reflexionat sobre aquest tema, etc.</p> <p>Basant-me en la conferència feta per Nemrod Carrasco, he intentat, no només destacar els punts que em van semblar me´s interessants, sinó també donar la meva opinió sobre un tema tan immens com és la soledat.</p> Júlia Crivillés i Orensanz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/284 dg, 13 feb 2022 22:01:52 +0100 La Filosofia al Programa del Diploma del Batxillerat Internacional http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/285 <p>Reflexió sobre l'experiència d'impartir l'assignatura de Filosofia en el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional i un petit resum dels objectius i continguts de l'assignatura.</p> Montse Martí Linares ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://www.filosofia-ara.net/FA/index.php/FA/article/view/285 dg, 13 feb 2022 21:58:15 +0100