Esteu interessats/des a trametre algun article o ressenya a aquesta revista?

Reviseu la secció de les polítiques de la revista a Informació de la revista i Indicacions per a  l’autor/a.
Els autors/es s'han de registrar a la pàgina de la revista abans d'enviar una tramesa. Si ja s'han registrat, poden iniciar sessió i - a Trameses - començar un senzill  procés de cinc passos.