Tutorials

Tutorial de publicació per als autors: https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/3.1/es/authoring

Tutorial de revisió per als revisors: https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/3.1/es/reviewing